About us

The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events, etc. etc. The company was founded in 0000 to support, among others, mass events like.

All rights to the content and materials on this website reserved - IMBISS Krzysztof Gralak.
Design and implementation AMAZO
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważonym rybołówstwo, realizowana w ramach Środka "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa", objętego osią priorytetową 4 – "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"

"Rozbudowa lokali gastronomicznych w miejscowości Chodecz wraz z zakupem wyposażenia oraz promocją działalności"

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 37 273,54 zł
Udział środków finansowych krajowych w operacji: 12 424,52 zł